فرم ثبت نظرات کاربران

لطفا تجربه های شیرین و خاطرات خود را از رفع مشکلات درمانی توسط دکتر محمود محمدی بیان کنید.

در صورتی که در قسمت مشاوره آنلاین سوال پرسیدید و پاسخ دریافت نکردید لطفا در این قسمت شماره پرداخت، ایمیل و تاریخ پرسش خود را بنویسید تا بررسی شود.

*
*
*
ثبت نظر